Доочищення води від домішок фізичнии методами

Доочистка воды от примесей физическими методами
Ключеві слова
Охорона навколишнього середовища

Опис
Використання внутрішнього потенціалу водного середовища для резонансного руйнування домішок з наступним їх видаленням під дією магнітного поля.

Новизна інновації:
Безреагентне видалення домішок з водного середовища фізичними методами

Опис проблеми:
Доочищення промислових, стічних вод при скиданні їх у природні водоймища або повторного використання їх у комунальних водних системах

Стадія розробки:
Розробка завершена з підтвердженими результатами

Потенційні споживачі, ринки:
Магнітно-ультразвукова -адсорбційна система доочищення рідини може успішно використовуватися в газо- и нафтедобувній промисловості, житлово- коммунальній сфері та в інших галузях, де необхідне очищення водних середовищ.