Новий клас порошкоподібних флококоагулянтів із сорбційною дією

Новый класс порошкообразных флококоагулянтив с сорбционным действием
Ключеві слова
Нові речовини та матеріали

Опис
Розроблено новий клас матеріалів для очистки води від полютантів різного ґенезу. В якості сировини використовується низькоякісна викидна сировина українських родовищ

Новизна інновації:
Доведено технологічну і економічну доцільність використання низькоякісних нативних каолінових глин українських родовищ для одержання реагенту комплексної дії на основі неочищеного алюміній сульфату з домішками активної силікатної кислоти. Вперше обгрунтовано ефективність переробки низькоякісних нативних каолінових глин методом сульфатнокислотного спікання за температури 573K з отриманням композитних коагулянтів без проведення попереднього високотемпературного випалу каолінової сировини. У результаті проведених досліджень розроблено раціональні параметри технологічного процесу одержання нового порошкоподібного коагулянту (типу флококоагулянт-сорбент). Відносно просте апаратурне оформлення технології та доступність сировинної бази робить можливим упровадження розробленого методу виробництва вказаного реагенту на багатьох підприємствах (навіть нехімічного профілю) та широке застосування пропонованих реагентів у практиці водоочищення.

Опис проблеми:
Погіршення екологічного стану в країні є однією із найнебезпечніших національних загроз сталому розвитку України. Чи не в першу чергу це стосується екологічного стану природної води. Серед інших чинників, суттєву частку в постійне її забруднення вносять численні підприємства з малотоннажним (10 - 500 м3 за добу) утворенням і скиданням стічних вод. Ці води (чи, точніше, вже розчини), відповідно санітарно-гігієнічним вимогам, не можуть бути без попередньої обробки спрямовані в міську каналізацію або безпосередньо в природні водоймища (але іноді так і робиться).
Вирішити проблему можна за рахунок кардинального спрощення технології та обладнання операцій освітлення і очищення таких стоків, що може бути досягнуто при застосуванні коагуляційних композицій - комбінованих сумішей широкого діапазону порошкоподібних (або гранульованих) реагентів – неорганічних флококоагулянтів-сорбентів. Очищення малотоннажних стічних вод у цьому випадку не буде економічно обтяжливим, тому що ці операції можуть бути періодичними, реалізовані на нескладному обладнанні з оперативною адаптацією складу реагентів до стічних вод різноманітного походження.
Відомості щодо світових і вітчизняних аналогів такого роду реагентів обмежені.

Стадія розробки:
Прототип з успішними лабораторними випробуваннями

Потенційні споживачі, ринки:
Підприємства та малі комерційні установи з невеликим дебетом утворення забруднених(стічних) вод