Розробка технології концентрування стічних вод з метою їх повної ліквідації та отримання сухого залишку

Ключеві слова
Раціональне природокористування

Опис
При знешкодженні великого класу стічних вод, таких як мінералізовані стоки промислових підприємств, шахтні води та багатьох інших, незалежно від застосовуваного методу очищення, як правило, не вдається очистити весь обсяг стічних вод і в результаті процесу залишається якась кількість концентрованих стоків, які містять значну кількість забруднень. Практично єдиним способом ліквідації таких стоків є їх повне випаровування і виділення забруднень, які містяться в них у вигляді сухого залишку.
Найбільш поширеним способом ліквідації таких стоків є їх концентрування у випарних апаратах зануреного горіння. Однак, цей процес є вельми енергоємним і тому витратним. Суттю запропонованої інновації є розробка технології випарювання, яка дозволяє знизити витрату палива на здійснення процесу випарювання стоків у 2 рази.

Новизна інновації:
Розроблена технологія дозволяє знизити витрати палива на остаточне випарювання стічних вод в 2 рази.
Інші відомі способи підвищення ефективності процесу випарювання такого результату не дають.

Опис проблеми:
Оскільки для великої кількості стічних вод єдиним способом їх повної утилізації є випарювання, то розробка технології, яка дозволяє значно знизити енергоємність цього процесу, безумовно, є необхідною.

Стадія розробки:
Прототип з успішними лабораторними випробуваннями

Потенційні споживачі, ринки:
В якості потенційних споживачів можуть виступати підприємства хімічної промисловості (переробка мінералізованих стічних вод), підприємства вугільної промисловості (очищення шахтних вод) та інші підприємства, де необхідно проводити ліквідацію стічних вод.