Мінідистилятор для медицини і фармацевтики

Минидистиллятор для медицины и фармацевтики
Ключові слова
Фармацевтика Медицина

Опис
Дистилятор з трубчастою теплообмінною поверхнею і термоелектричним тепловим насосом продуктивністю < 50 л/ч і витратою енергії до 200 Вт.ч/л.

Новизна інновації:
У існуючих випарниках для виробництва дистильованної води і води для ін'єкцій продуктивністю 50 – 100 л/ч і менше витрата енергії складає 600 – 900 Вт.ч/л. Використання методів рекуперації енергії у вигляді збільшення числа рівнів випару або використання механічної компресії пари приводить в таких маленьких системах до істотного ускладнення і дорожчання конструкції. Вживання високоефективного термоелектричного теплового насоса дозволить понизити питому витрату енергії в інноваційному дистиляторі в 3 – 4,5 рази в порівнянні з існуючими традиційними одно-двоступінчатими дистиляторами.

Опис проблеми:
Зниження витрати електроенергії і відсутність альтернативи запропонованому в інновації методу підвищення ефективності.

Стадія розробки:
Теоретичні розрахунки і конструкторські розробки