Апарат нового покоління для забезпечення водою космонавтів у тривалих польотах

Ключеві слова
Ракетно-космічна техніка

Опис
Відцентровий випарник з тепловим насосом для регенерації води з рідких відходів життєдіяльності екіпажа пілотованого космічного корабля

Новизна інновації:
Новизна – використання методу багатоступінчастого випару в комплексі з термоелектричним тепловим насосом, що дасть степінь рекуперації енергії > 100 %. На відміну від кращого по характеристиках, вживаного в США прототипу вакуумного компресійного випарника (VCD), інвестиційний апарат забезпечить вищу міру вилучення води з рідких відходів (94 – 95 % в порівнянні з 70 – 80 % у VCD), меншу витрату енергії (100 Вт.ч/л в порівнянні з 160 Вт.ч/л в VCD), меншими в 1,5 – 2 рази габаритами і вагою.

Опис проблеми:
Необхідність в таких апаратах актуальна для систем життєзабезпечення в космічних проектах, що розробляються, в Росії, Китаї, Японії, Європейському космічному агентстві, США.

Стадія розробки:
Прототип з успішними лабораторними випробуваннями

Потенційні споживачі, ринки:
Конкуренти – Росія - ВАТ «НІІХІММАШ», м. Москва (вони ж можуть бути і замовником, і співвиконавцем замовлення).