Магнітокерований адсорбент на основі сапоніту для очищення водних систем

Магнитоуправляемый адсорбент на основе сапонита для очистки водных систем
Ключеві слова
Раціональне природокористування Нові речовини та матеріали Охорона навколишнього середовища Технологія видобутку та переробки корисних

Опис
Для пришвидшення відокремлення шламу відпрацьованого сорбенту від водного середовища, зменшення вологості осадів водоочищення та підвищення ефективності процесу адсорбційного очищення в цілому, запропоновано синтезувати на основі сапонітових глин магнітокеровані сорбенти (МКС). Розроблено методи створення МКС на основі сапоніту та феромагнітних частинок Fe3O4, що базуються на інкорпоруванні наночастинок магнетиту в пори мінералу в процесі механічного змішування дрібнодисперсного сорбенту з магнітною рідиною. Завдяки наявності частинок магнетиту, отримані сорбенти можуть бути вилучені з рідких середовищ під дією магнітного поля.

Новизна інновації:
Новим є використання магнітної рідини в якості магнітних міток сапонітового сорбенту, що сприяло пришвидшенню розділення очищеної води та відпрацьованого шламу сапоніту більш ніж утричі. Запропонований метод є технологічно ефективним, оскільки сорбційні властивості сапоніту у формі МКС не погіршуються, а у випадку очищення води від важких металів навіть покращуються. Він є економічно доцільним, адже матеріальні витрати незначні (технологія передбачає використання простого обладнання, а саме відстійника з магнітними стінками).

Опис проблеми:
Технологічні прийоми, які забезпечують ефективність використання сапонітового адсорбенту, породжують технічні труднощі, а саме унеможливлюється за технологічно обумовленими динамічними критеріями седиментаційне розділення суспензії з виділенням шламу відпрацьованого сорбенту з очищеної води. Вирішення цієї проблеми було неефективним або економічно несприятливим введенням додаткових реактивів (дестабілізаторів), збільшенням тривалості процесу або ж залученням додаткового потужного фільтруючого обладнання. Рішення даної проблеми ми вбачаємо у використанні сапоніту в формі магнітокерованого сорбенту (МКС), що дасть можливість використати розвинену поверхню стійкої колоїдної частинки глини для ефективної адсорбції забруднювачів водного середовища, при цьому шлам відпрацьованого сорбенту легко відділяти на магнітних фільтрах нескладних конструкцій.

Стадія розробки:
Прототип з успішними лабораторними випробуваннями

Потенційні споживачі, ринки:
Відносно просте апаратурне оформлення технології та доступність сировинної бази робить можливим впровадження розробленого методу очищення стічних вод на підприємствах хімічного профілю (зокрема, на електрохімічних, нафтохімічних) паперових, харчових, текстильних виробництв.