Зустріч координаційної групи проекту «Реалізація Протоколу про воду та здоров‘я ЄЕК ООН та Водної Рамкової Директиви ЄС в Україні завдяки дослідженню та розвитку управління водними ресурсами»

26 лютого 2010 року в Кризовому центрі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України було проведено третю зустріч координаційної групи проекту «Реалізація Протоколу про воду та здоров‘я ЄЕК ООН та Водної Рамкової Директиви ЄС в Україні завдяки дослідженню та розвитку управління водними ресурсами».

Координаторами даного проекту є: від НТУУ «КПІ» - Гомеля М.Д. - завідуючий кафедрою екології та технології рослинних полімерів; від Наукового парку «Київська політехніка» – Зеленюк О.С. – співробітник Наукового парку «Київська політехніка».

Завданням проекту є доведення якості транскордонних річок та джерел питної води України до міжнародних стандартів.