Розширення співпраці Наукового парку з науковими колективами

Реалізація моделі дослідницького університету передбачає забезпечення високої якості підготовки фахівців усіх рівнів на основі глибокої інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів.

Вкрай важливим у цьому є:

 • залучення творчої молоді до інноваційного процесу;
 • активізація участі студентів і молодих вчених у виконанні науково-дослідних робіт;
 • співпраця з провідними високотехнологічними підприємствами;
 • участь в олімпіадах, конкурсах, інше.

  Невід'ємною складовою дослідницького університету є інноваційна структура Науковий парк. Більш широке використання можливостей Наукового парку "Київська політехніка" може бути забезпечене через залучення широкого кола учених, аспірантів та студентів до:

  1)виконання високотехнологічних наукоємних досліджень та проектів;
  2)просування результатів завершених наукових розробок на ринок;
  3)комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності тощо.

  Дирекція Наукового парку у період з 10 по 31 березня проводить зустрічі-презентації з керівниками факультетів (інститутів), завідувачами кафедр, керівниками наукових груп з метою визначення напрямів співпраці, роз’яснення механізмів взаємодії, обговорення можливостей впровадження інноваційної компоненти у навчально-науковий процес.

  Усі пропозиції за результатами зустрічей будуть враховані та по можливості впроваджені у діяльність інноваційних структур університету.