Нормативна база

Mission, Aim and Main Tasks

Interaction Scheme.png
Interection Scheme
Mission

Creation of competitive advantages for participants and partners of Science Park “Kyivska Polytechnika” by means of integration of education, science and business.

Aim

Commercialization of scientific research results and their implementation on domestic and foreign markets.

Tasks

Мисия, цель и основные задачи

Cхема взаимодействия.jpg
Схема взаимодействия
Миссия
Создание конкурентных преимуществ для участников и партнеров Научного парка «Киевская политехника» посредством интеграции образования, науки и бизнеса.

Цель
Коммерциализация результатов научных исследований и их внедрение на отечественном и зарубежном рынках.

Місія, мета та основні завдання

Cхема взаємодії.png
Схема взаємодії учасників Наукового парку «Київська політехніка»

Місія

Створення конкурентних переваг для учасників та партнерів Наукового парку «Київська політехніка» через інтеграцію освіти, науки та бізнесу.

Мета

Комерціалізація результатів наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

ЗАКОН УКРАЇНИ N 1563-VI Про наукові парки

Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані із створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Про схвалення інноваційної програми наукового парку "Київська політехніка"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 вересня 2007 р. N 760-р

Київ

Про схвалення інноваційної програми

наукового парку "Київська політехніка"

на 2007-2011 роки

Про затвердження плану заходів з виконання Закону України “Про науковий парк “Київська політехніка”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 липня 2007 р. № 546-р

Київ

Про затвердження плану заходів з виконання Закону України “Про науковий парк “Київська політехніка”

Затвердити план заходів з виконання Закону України “Про науковий парк “Київська політехніка”, що додається.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ № 523-V Про науковий парк «Київська політехніка»

Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані із створенням і функціонуванням наукового парку «Київська політехніка» (далі – науковий парк), і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, виробництва, впровадження високотехнологічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, пі

Збір матеріалів