Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій

Виготовлення виливків з піноалюмінію

Сфери застосування:

Нові речовини та матеріали

Машинобудування

Ракетно-космічна техніка

Приладобудування

Автомобілі і деталі

Короткий опис інновації

Основними властивостями піноалюмінію є: високий коефіцієнт поглинання енергії удару чи вібрації та мала вага виробів при достатньо високій міцності, а також мала теплопровідність.

Багатофункціональна присадка до палив та мастильних матеріалів

Багатофункціональна присадка до палив та мастильних матеріалів, до складу якої входять поверхнево-активні речовини (ПАР), високотемпературні антиоксиданти та допоміжні речовини. Присадку можна отримати шляхом простого змішування компонентів за стандартною схемою без додаткового нагріву та шкідливих викидів. Реалізується повністю замкнений цикл виробництва. Всі речовини мають гігієнічні висновки щодо можливості застосування і виробляються у достатній кількості.

Системы регистрации и обработки сигналов пульсовой волны

Разработанные оригинальные компьютеризированные системы пульсовой диагностики и биотелеметрии, которые основаны на регистрации и многопараметровом анализе пульсовых сигналов во временной и спектральной областях, предназначены для:
• быстрого определения в реальном масштабе времени напряженности отделов вегетативной нервной системы по амплитудным спектрам коротких реализаций пульсовых сигналов;
• определения состояния и динамики сосудистой системы по «временным» параметрам фазового спектра пульсовых сигналов;

Оксиметрическая фундус-камера

Принцип действия основан на двумерной визуализации насыщения кислородом гемоглобина крови в сосудах глазного дна. Определение уровня оксигенации будет базироваться на попиксельном анализе изображений сосудистых трактов, полученных в разных спектральных зонах оптического излучения.

Технології маловитратного виробництва титану

Технології маловитратного виробництва титану

Технології маловитратного виробництва титану, інших спеціальних металів і сплавів на основі вакуумної електронно-променевої плавки

Збір матеріалів