Технології транспортування енергії, впровадження ергоефективних ресурсозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії

Присадка до палив та мастильних матеріалів

Суть інновації
Присадка до палив та мастильних матеріалів, до складу якої входять поверхнево-активні речовини (ПАР), високотемпературні антиоксиданти та допоміжні речовини. Присадку можна отримати шляхом простого змішування компонентів за стандартною схемою без додаткового нагріву та шкідливих викидів. Реалізується повністю замкнений цикл виробництва. Всі речовини мають гігієнічні висновки щодо можливості застосування і виробляються у достатній кількості.

Новизна інновації

Створення алгоритмів автоматичного виявлення радіосигналів сумірних з рівнем внутрішнього шуму пристроїв виявлення при впливі активних маскуючих перешкод

Суть інновації
Мета проекту: Упровадити на практиці можливість створення автоматичних цифрових пристроїв виявлення слабких радіосигналів в умовах дії активних маскуючих перешкод з метою отримання економічного виграшу у вигляді зменшення енергетичних витрат (мінімум на порядок) для забезпечення тієї ж дальності виявлення цілей.
Є такий самий продукт на ринку, але дана технологія має більш високу якість за основними
Дана технологія дешевше, простіше, менше та зручніше у використанні
Дана технологія – абсолютно нова пропозиція
Впровадження технології економічно доцільне

Переробка відходів нафтопереробки ( гудронів) на рідке та тверде паливо

Суть інновації
Відходи нафтопереробки ( гудрони) переробляються у рідке та тверде паливо шляхом каталітичного високотемпературного крекінгу. В якості енергоносія використовується частина отриманого твердого палива. Одержана рідка фракція представлена в основному насиченими розгалуженими вуглеводнями.
Пропонована розробка має основну перевагу над існуючими : за розробленою технологією можливо переробляти будь які гудроно подібні відходи у рідке та тверде паливо.

Розробка фотоелектричних перетворювачів космічного застосування нового покоління.

Високоефективні рідіаційно стійкі кремнієві фотоелектричні перетворювачі космічного застосування нового покоління будуть розроблені за рахунок:
оптимізації процесів дифузії при формуванні p-n – переходів;
оптимізації вимог до монокристалічного кремнію;
використання багатошарових антивідбиваючих покриттів у т.ч. з використанням ІТО, Al2O3, СeO2 та ін.;
проведення комбінованих процесів гетерування з метою збільшення часу життя носіїв заряду;
оптимізації та розробки нових конструкцій ФЕП, наприклад ФЕП з наскрізним емітером та ін.

ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ І ФОТОТЕПЛОВОЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ У ВІКНАХ

ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ І ФОТОТЕПЛОВОЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ У ВІКНАХКлючеві слова
Енергетика та енергоефективність Раціональне природокористування Охорона навколишнього середовища Машинобудування Приладобудування Н

Опис

Збір матеріалів