Технології транспортування енергії, впровадження ергоефективних ресурсозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії

Організація виробництва сонячних елементів

Організація виробництва сонячних елементівКлючoві слова
Енергетика та енергоефективність Технології використання нових видів палива, відновлювальних та альтернативних джерел енергії

Опис
Останнім часом відсоток сонячних батарей на ринку альтернативних джерел енергії неухильно зростає.

Електромобіль з генератором на біогазі

Электромобиль с генератором на биогазе
Ключеві слова
Енергетика та енергоефективність Раціональне природокористування Технології використання нових видів палива, відновлювальних та альтер

Опис

Освітлювальне -ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ МОДУЛЬНОГО ТИПУ

ОСВЕТИТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО МОДУЛЬНОГО ТИПА
Ключеві слова
Енергетика та енергоефективність Раціональне природокористування Охорона навколишнього середовища Приладобудування Напівпровідники і

Опис
Розроблено закінчений модуль освітлювального пристрою , який дозволяє спростити створення індивідуального рекламного блоку , інформаційного табло.

Новизна інновації:

Спосіб відключення силового кола без виникнення електричної дуги

Способ отключения силовой цепи без возникновения электрической дуги
Ключеві слова
Енергетика та енергоефективність

Опис
Відключення силового кола без виникнення електричної дуги. Зменшення електричних втрат в процесі відключення за рахунок використання рекупераційного модулю.

Новизна інновації:

Проточний мікробний паливний елемент з мобільними електродними блоками

Проточный микробный топливный элемент с мобильными электродными блоками

Ключеві слова
Раціональне природокористування Технології використання нових видів палива, відновлювальних та альтернативних джерел енергії Біотехнол

Опис

Збір матеріалів