Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища

Доочищення води від домішок фізичнии методами

Доочистка воды от примесей физическими методами
Ключеві слова
Охорона навколишнього середовища

Опис
Використання внутрішнього потенціалу водного середовища для резонансного руйнування домішок з наступним їх видаленням під дією магнітного поля.

Новизна інновації:
Безреагентне видалення домішок з водного середовища фізичними методами

Опис проблеми:

Очищення відкладень у трубах, що нагнітають воду у нафтовий пласт

Очистка от отложений труб, нагнетающих воду в нефтяной пласт

Ключеві слова
Технологія видобутку та переробки корисних копалин

Опис
Використання кавітаційного впливу для руйнування відкладень на внутрішніх поверхнях нагнітальних труб з наcтупною концентрацією їх у центрі потоку за рахунок магнітного поля

Новизна інновації:

Технологія біологічного очищення стічних вод різноманітного походження

Технология биологической очистки сточных вод различного происхождения

Ключеві слова
Енергетика та енергоефективність Раціональне природокористування Охорона навколишнього середовища Біотехнології

Опис

Створення безвідходної технології демінералізації природних, шахтних та інших стічних вод

Ключові слова
Енергетика та енергоефективність раціональне природокористування

опис
Існуючі сьогодні у світі методи демінералізації води забезпечують
рішення проблеми тільки частково . При застосуванні іонного обміну , зворотного
осмосу , електродіалізу і т.п. при опріснення води обов'язково утворюються
концентровані розчини солей , які скидаються в поверхневі
водойми , погіршуючи і без того складну екологічну ситуацію.
Науково -дослідним проектом передбачено створення технології
опріснення води , яка включає переробку концентратів солей і дозволяє

Біоконвеєр для очищення води

Біоконвеєр для очищення води

Пропонується технологія очищення води різного ступеня забрудненості (природної, зливової, побутової, промислової) із вмістом органічних, токсичних, канцерогенних і мутагенних відходів будь-якої концентрації та забезпечення заданого ступеня чистоти очищеної води.

Збір матеріалів